Trung tâm Dịch vụ là đơn vị phụ trách công tác Vệ sinh và giữ xe cho nhà trường ở cơ sở chính và cơ sở ngoài trường.

- Thuê ngoài dịch vụ vệ sinh cho cơ sở chính, cơ sở 73/1 Nguyễn Đỗ Cung, cơ sở 31 Chế Lan Viên, cơ sở 93 Tân Kỳ Tân Qúy.

* Điều kiện: 

           + Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không gây cản trở đến các hoạt động của nhà trường.

          + Đảm bảo các thiết bị, vật tư, hóa chất, bên dịch vụ sử dụng trong quá trình thực hiện phải đạt tiêu chuẩn an toàn, được phép sử dụng theo qui định của pháp luật và được sự đồng ý của nhà trường.

           + Thu gom rác và vận chuyển rác về đúng nơi tập kết đảm bảo gọn gàng, vệ sinh thuận tiện cho việc vận chuyển đi nơi khác

          + Đảm bảo nhân viên tuyệt đối chấp hành các qui định về an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và những bí mật của nhà trường.

          + Nghiêm chỉnh chấp hành các nội qui ra vào cơ quan, qui định về văn hóa công sở của Bên A, giữ thái độ thân thiện, hợp tác với cán bộ nhân viên, giáo viên nhà Trường.

           + Không được phép mang bt k tài liu, giy t, phế liu hay tài sn ra khi Trường mà chưa được s cho phép ca nhà trường.

- Thuê ngoài dịch vụ giữ xe cơ sở 93 Tân Kỳ Tân Qúy.

* Điều kiện: 

+ Nghiệp vụ ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

+ Nghiệp vụ cấp cứu người bị nạn.

+ Nghiệp vụ PCCC.

          + Nhân viên trông giữ xe phải được tuyển chọn kỹ, lý lịch rõ ràng, không khuyết tật bẩm sinh, không có tiền án, tiền sự, có sức khỏe tốt, có trách nhiệm và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.