Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Dịch vụ

Thông báo

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ thông báo số 708/TB-DCT ngày 17 tháng 8 năm 2023 về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh; Nay Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc thu học phí bổ sung học...

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023.

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ II năm học 2022-2023

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:

Thông báo về việc nhập học đối với Tân sinh viên năm học 2023-2024 (khóa 14ĐH)

Thông báo về việc nhập học đối với Tân sinh viên năm học 2023-2024 (khóa 14ĐH)

Căn cứ kế hoạch số 350/KH-DCT ngày 04 tháng 5 năm 2023 về việc tổ chức triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2023; Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhập học đối với Tân sinh viên năm học 2023-2024 (khóa 14ĐH)...

1 2 3 4 5 > >>