- Thường xuyên tuần tra canh gác toàn khu khu vực trong phạm vi quản lý của Nhà trường, ngăn chặn người ngoài vào trường khi không có lịch công tác; giám sát, kiểm tra lớp học và khuôn viên Trường.

- Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, giữ vững trật tự trị an, ngăn ngừa kẻ gian xâm nhập, giữ gìn tài sản tập thể và cá nhân trong trường.

- Phối hợp cùng các đơn vị khác trong trường nhắc nhở mọi người đến trường thực hiện các quy định nhằm giữ vững kỷ cương nề nếp. Đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự trị an kỷ cương của nhà trường.

- Tổ chức phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi phạm pháp, tệ nạn xã hội xảy ra trong khu vực trường. Phối hợp với công an địa phương, các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, bảo mật và trật tự trị an trong Trường.

- Xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy và triển khai công tác tập huấn lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong Trường.

- Thực hiện các báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho trưởng đơn vị, Ban Giám hiệu